10 מתוך
בחברה טובה
3090 website
עד לא מזמן עמותת חן, הייתה עמותה נוספת מתוך רבות אחרות שנלחמת על תשומת ליבם, כספם וזמנם של תורמים ומתנדבים.
העמותה הוגדרה כיחידה שיקומית תעסוקתית לנכים כלליים ולנפגעי נפש.
אחד האתגרים המרכזיים של כל עמותה הוא לייצר תפיסה שהיא חלק מהחברה ולא נטל עבורה. 

בפועל מצאנו מרכז חי וססגוני לשיקום בעבודה, עם מגוון פעילויות, יוזמות ושיתופי פעולה.
האתגר היה להציג באור חדש זה את העמותה.
כדי להצליח לייצר שינוי תפיסתי בקרב קהלי העמותה, ממשפחות הנפגעים, דרך העובדים ועד לתורמים, הבנו כי עלינו ליצור קודם כל שינוי בגישה.

מגישה מקצועית-טיפולית מנוכרת לאווירה  יומיומית ועדכנית.
משפה של עמותה שיקומית לשפה של מקום עבודה מצליח.
מפאסיבית (מבקשים עזרה) לאקטיבית (מציעים הזדמנות).
כדי להעניק לכל נפגע נפש את ההזדמנות להצליח בקהילה,
ולקהילה את ההזדמנות להעריך את נפגעי הנפש שבה, יצרנו לעמותה זהות חדשה: גוף שעוסק ביצירה, בעשייה ובעבודה - שבסופו של דבר יוצרות חברה טובה.

בחברה טובה – שיקום בעבודה.

© 2015 FIRMA. THE BRANDHOUSE. ALL RIGHTS RESERVED