10 מתוך
Leumi private banking
grand bank
3732 website
גם כסף חדש רוצה להרגיש כמו Old Money.
חטיבת הבנקאות הפרטית של לאומי מטפלת בלקוחות הגדולים ביותר –
אבל לא בעסקים שלהם, אלא בכספם הפרטי.
זה שירות ניהול כספים אישי ומקצועי. שם לא היוזמה והתנופה הם החשובים, אלא דווקא השקט והראייה לטווח ארוך. עם השקת שירותים חדשים ללקוחות ה- private, יצאנו גם לעדכון השפה.
השפה שנבנתה היא מאופקת אך מובחנת. נגזרת אלגנטית, גבוהה ומכובדת של שפת הבנק, אינטימית ושקטה.
מעודנת – אבל גם מדויקת, עדכנית וחדשה.


© 2015 FIRMA. THE BRANDHOUSE. ALL RIGHTS RESERVED