10 מתוך
LEUMI
A LIVE BRAND
7606 website
הרקע: ארגון מסועף, מרובה קהלים, צרכים ופעילויות

כמו הרבה גופים גדולים ומסועפים, לאומי עבר תהליך שינוי לוגו אך המציאות המורכבת של הארגון, צרכיו המשתנים, גיוון הקהלים והזמן החולף, יצרו מצב בו כל יחידה ותת-מחלקה יצרה לעצמה זהות משלה. הקו המאחד בארגון – רעיונית וחזותית – כמעט שאבד. בשנת 2004 בחר לאומי לעדכן ולהדק מחדש את זהותו, באמצעות פירמה.

ההבנה הראשונה היתה שלא מדובר במהלך חד פעמי, אלא בכניסה לתהליך רב שלבי.

שלב ראשון: רעיון חדש 

בשלב הראשון הוחלט להיות הבנק הראשון בישראל שיאמץ את העולם הדיגיטלי כחלק מזהותו, בכדי ליצור יתרון תחרותי ורלוונטיות לקהל. 

לאור החלטה זו יצרנו את "לאומי דיגיטל", שהפכה לשפה העיקרית של לאומי בכל ממשק תקשורתי. הישגיה היו גם בעצם החידוש, גם ביצירה של קו מאחד וגם בסיוע לבניית מיצוב לאומי כבנק המתקדם בישראל.

שלב שני: ארכיטקטורה מדויקת

בסיוע החלטת מנכ"ל, נערך קיצוץ אכזרי בכל "הזהויות המקומיות". כמענה למגוון האדיר של הקהלים והפעילויות בנינו שיטת סגמנטציה חדשה, ממצה ועם זאת מאפשרת התפתחות עתידית.

© 2015 FIRMA. THE BRANDHOUSE. ALL RIGHTS RESERVED