10 מתוך
ADALYA
6084 website
‎יוצרים השפעה עם ערך!

‎מזה 12 שנה חברת ADALYA מתמחה בייעוץ מעשי וערכי. היא מניעה תהליכי שינוי מהותיים, ומובילה פרויקטים גדולים בתחום הכלכלה הציבורית בישראל.

‎אנחנו פגשנו את חברת ADALYA כשבכוונתה להרחיב את גבולות ההשפעה שלה ולצמוח לכיוונים עסקיים חדשים. עזרנו לחברת ADALYA לזקק את תפקידה בחיי הלקוחות שלה, את מקומה המשמעותי בזירת חברות הייעוץ ואת השפעתה על חיי הציבור בישראל -

ADALYA יוצרת השפעה עם ערך.

‎בעת גיבוש זהות המותג, התקבלה החלטה אסטרטגית למקד את כיווני ההתפתחות של חברת ADALYA בשלוש זירות פעילות בהן היא מקדמת עשייה משמעותית: המגזר העסקי,

‎הציבורי והמשותף. החוט המקשר בין כולם הוא יצירת השפעה עם ערך: ערך עסקי, ערך ציבורי, ערך משותף.

ADALYA היא חברת הייעוץ הראשונה לקדם עשייה במגזר הרביעי, היא שואפת לתרום לשיתוף פעולה בין העולם העסקי והציבורי כדי ליצור חיים טובים יותר בישראל.

© 2015 FIRMA. THE BRANDHOUSE. ALL RIGHTS RESERVED