כמה מילים עם...

: אורנה רייטשטיין 23 נובמבר 2015
2404
השראה 

ניצוץ // סאונד // פרטים קטנים // החלל החיצון // טבע

סמל

רדוקציה // זיכוך // אוניברסליות // רעיון // טקס

חופש

ריקוד // איבוד שליטה // יקיצה טבעית // אי תחושת זמן // פנטזיה

שפה

קוד // צורות // מערכת // מחווה // הזדמנות

ריגוש

שבירת מוסכמות // קונטרסט // לא נודע // חיבור מחדש // פרומונים
© 2015 FIRMA. THE BRANDHOUSE. ALL RIGHTS RESERVED